BIG BAGI higieniczne do żywności

Worki big bag do zastosowania w branży spożywczej

Opakowania big bags mają zastosowanie w rożnych branżach, wśród których są takie, które stawiają wysokie wymagania pod względem czystości. Ze względu na wysoką jakość pakowanych produktów a także ich przeznaczenie, klienci z branży spożywczej, chemicznej czy farmaceutycznej wymagają, aby zarówno wnętrze jak i elementy zewnętrzne opakowania big bag były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń.

Paktainer od wielu lat zaopatruje firmy z branży spożywczej i podnosi swoje kompetencje w tej dziedzinie, wdrażając kolejne normy spożywcze jak PN EN 15593 czy ISO 22000. Obecnie pracujemy w oparciu o standard BRC IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Jest to wersja 5 standardu określająca wymagania dla producentów opakowań i materiałów, które mają prowadzić do wyrobu zgodnego i bezpiecznego. Zakresem certyfikacji objęta jest produkcja, poprzez cięcie, drukowanie, szycie i klejenie opakowań typu big bags z polipropylenu, z lub bez zgrzewanych wkładów PE, EVOH i ALU, opcjonalnie wyposażonych w zawory, do produktów spożywczych i niespożywczych. W celu zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości opakowań pod względem higieny, poddawani jesteśmy okresowym audytom przez firmę DNV GL Business Assurance Italia S.r.l..

Paktainer jest jedynym producentem opakowań typu big bags w Polsce i jednym z kilku w Europie, który posiada certyfikat BRC/IoP.

Proces produkcji dla opakowań big bag higienicznych do kontaktu z żywnością

Dzięki standardowi BRC IoP , wyeliminowano lub ograniczono do minimum ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość opakowań. Produkcja big bagów odbywa się w kontrolowanych warunkach, nasi pracownicy pracują w ubraniach ochronnych, a urządzenia, które są używane do produkcji big bagów poza systematycznym myciem, są także dezynfekowane przed każdą partią produkcji.

Tak jak w zakładach spożywczych wyeliminowaliśmy z produkcji elementy drewniane a produkcja prowadzona jest na stołach lub wózkach ze stali nierdzewnej.

Dla opakowań, które nie są wyposażone w specjalne wkłady foliowe (PE, PA/PE, PET/ALU/PE; EVOH itp.) które stanowią barierę higieniczną, wprowadziliśmy dodatkowy proces odkurzania każdego opakowania. Proces ten ma na celu zapewnienie czystości komory pakowania tak aby była ona wolna od fragmentów tkanin czy nici. Każde opakowanie przechodzi także przez detektor metali.

Systemowe podejście Paktainer do zagadnień higienicznych powoduje, że jakość produkowanych opakowań jest stała.

Komponenty do produkcji opakowań big bag

Wszystkie używane przez Paktainer komponenty do produkcji opakowań nadają się do kontaktu z wszystkimi rodzajami produktów spożywczych. W związki z tym big bagi Paktainer spełniają wymagania zawarte w:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością Tekst mający znaczenie dla EOG
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 poz. 1285 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów z tworzyw sztucznych a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 w sprawi wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw innych niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 w sprawi wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw innych niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Masz do nas pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego!


  Czytaj więcej

  * - pola wymagane

  video
  play-sharp-fill