BIG BAGI higieniczne do żywności

Opakowania big bags mają zastosowanie w rożnych branżach, wśród których są takie, które stawiają wysokie wymagania pod względem czystości. Ze względu na wysoką jakość pakowanych produktów a także ich przeznaczenie, klienci z branży spożywczej, chemicznej czy farmaceutycznej wymagają, aby zarówno wnętrze jak i elementy zewnętrzne opakowania big bag były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń.

Paktainer wdrożył i poddał się certyfikacji na normę ISO 22000:2005. Zakresem certyfikacji objęta jest produkcja i sprzedaż opakowań typu big bags oraz wkładów do pakowania środków spożywczych w tym żywności dla niemowląt. W celu zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości opakowań pod względem higieny poddawani jesteśmy okresowym audytom przez DEKRA CERTIFICATION.

Proces produkcji dla opakowań big bag higienicznych do kontaktu z żywnością

Dzięki normie ISO 22000:2005 wyeliminowano lub ograniczono do minimum ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość opakowań. Produkcja big bagów odbywa się w kontrolowanych warunkach, nasi pracownicy pracują w ubraniach ochronnych, a urządzenia, które są używane do produkcji big bagów poza systematycznym myciem, są także dezynfekowane przed każdą partią produkcji.

Tak jak w zakładach spożywczych wyeliminowaliśmy z produkcji elementy drewniane a produkcja prowadzona jest na stołach lub wózkach ze stali nierdzewnej.

Dla opakowań, które nie są wyposażone w specjalne wkłady foliowe (PE, PA/PE, PET/ALU/PE itp.) które stanowią barierę higieniczną, wprowadziliśmy dodatkowy proces odkurzania każdego opakowania. Proces ten ma na celu zapewnienie czystości komory pakowania tak aby była ona wolna od fragmentów tkanin czy nici.

Systemowe podejście Paktainer do zagadnień higienicznych powoduje, że jakość produkowanych opakowań jest stała.

Komponenty do produkcji opakowań big bag

Wszystkie używane przez Paktainer komponenty do produkcji opakowań nadają się do kontaktu z wszystkimi rodzajami produktów spożywczych. W związki z tym big bagi Paktainer spełniają wymagania zawarte w:

  • Rozporządzeniu Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 10/2011 – w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zmienione Rozporządzeniem Komisji (UE)nr 1282/2011,
  • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1183/2012, oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 202/2014
  • Dyrektywie 94/62/EEC dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych (zmienionych Dyrektywami: 2004/12/EC, 2005/20/EC)
  • Rozporządzeniu WE Nr 2023/2006 z 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Dyrektywie 2007/19/WE z 02.04.2007 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
  • Aneksie I, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 10/2011 – komponenty spełniają limity zawartości dla substancji: Nr ref: 95360, 68320 i 74400
  • Aneksie II, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 10/2011 – komponenty spełniają limity zawartości dla: Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn
  • Ponadto komponenty nie zawierają metali ciężkich oraz nie wpływają na właściwości organoleptyczne.

Wszystkie wyroby oferowane przez Paktainer posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny (Zakładu Bezpieczeństwa Żywności), który gwarantuje, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka. Poza świadectwami jakości, który są wystawiane do każdego zamówienia, nasi klienci otrzymują także deklarację zgodności.

Masz do nas pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego!

* - pola wymagane